KVALITET OG HMS

 

Vico ønsker å være din foretrukne totalleverandør av maritim elektronikk.

For å være dette kreves det:

  • At vi har kontinuerlig fokus på kundenes behov.
  • Vi leverer til avtalt tid og kvalitet.
  • Ha god kommunikasjon med kundene.
  • At våre ansatte er motiverte og kvalifiserte til det de skal gjøre.
  • Ha gode systemer/prosedyrer som sikrer alltid høy og ønsket kvalitet.

 

​Vico erkjenner også at god HMS er en viktig forutsetning for å oppnå gode faglige, avtalemessige og økonomiske resultater. Vi har derfor utformet prosedyrer som omhandler HMS som alle ansatte skal følge. Dette vil føre til forebyggende helse, bedre sikkerhet og arbeidsmiljø.