SertifikatER OG AUTORISASJONER

 

 

Godkjente for inspeksjon av AIS og radioutstyr på vegne av: